O noua lege permite primariilor sa monteze camere! 191/2020
Monitorizarea video trebuie făcută cu respectarea GDPR.

Monitorizarea video va trebui să respecte prevederile Regulamentului european privind protecţia datelor personale, aplicabil din mai 2018 şi în ţara noastră.

La articolul 4 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul de a monta echipamente electronice de supraveghere video pe stâlpii ce compun sistemul de iluminat public, cu obligația respectării prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, fără obligația de plată către proprietarul sistemului de iluminat public.

LEGEA nr. 191 din 21 august 2020

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229302

error: Conținutul este protejat !!